Коронавирусът ускорява отмирането на кеша

Пандемията подпомага промяната в посока дигитални портфейли и валути